Stockholms kulturnatt

Öppet skepp för dig som vill uppleva en gyllene kulturnatt i Stockholms hamn 18:00 - 24:00. Arrangeras tillsammans med Sjöhistoriska museet. Evenemanget är öppet för allmänheten.

VAF – arbetsdag

Kom ombord och delta i underhållet av vårt fina museifartyg. Du jobbar tillsammans med trevliga kamrater och gör det du är bäst på. Anmälan via e-post till kontakt@minsveparen.se eller direkt … Fortsätt läsa VAF – arbetsdag