Följ med till EDIP

En sjötur från Museipiren i Stockholm till Gålö. Losskastning 13:00. Anmälan via kontakt@minsveparen.se eller direkt på föreningens medlemssidor. Kostnad: 650 kr/dygn. Dagsturer den 10 sep på Horsfjärden för allämänheten. 200 kr/person.

Genom Baggensstäket

En vacker sjötur från Gålö till Stockholm. Losskastning 10:00. Ankomst Museipiren ca 14:00. Anmälan via kontakt@minsveparen.se eller direkt på föreningens medlemssidor.

VAF – vård av fartyg

Avrustning. Anmälan via kontakt@minsveparen.se eller direkt på föreningens medlemssidor.

Höstmöte 2022

Höstmöte i Föreningen M 20 går av stapeln torsdag 24 november kl 18:00 (mingel börjar redan kl 17:00) i Drottning Victorias Örlogshems konferenslokaler, Teatergatan 3 i Stockholm. Intressant föredrag och en enklare förtäring erbjuds till självkostnadspris. Anmäl dig på Föreningens Medlemssidor eller via e-post till kontakt@minsveparen.se. Välkommen!

VAF – Vård av fartyg

Vintertäckning. Anmälan via kontakt@minsveparen.se eller direkt på föreningens medlemssidor.

VAF-arbetsdag

Evetuell avtäckning. Kom ombord och delta i underhållet av vårt fina museifartyg. Du jobbar tillsammans med trevliga kamrater och gör det du är bäst på. Anmälan via e-post till kontakt@minsveparen.se eller direkt här på Föreningens hemsida under rubriken Medlemssidor.

VAF – arbetsdag

Kom ombord och delta i underhållet av vårt fina museifartyg. Du jobbar tillsammans med trevliga kamrater och gör det du är bäst på. Anmälan via e-post till kontakt@minsveparen.se eller direkt här på Föreningens hemsida under rubriken Medlemssidor.

Årsmöte

Årsmöte 2023 hålls enligt stadgarna. Tid: tisdag 28 mars, 17-21. Plats: Drottning Victorias Örlogshem, Teatergatan 3 i Stockholm.

VAF – arbetsdag, rustningsdag

Kom ombord och delta i vårrustningen av vårt fina museifartyg. Du jobbar tillsammans med trevliga kamrater och gör det du är bäst på. Anmälan via e-post till kontakt@minsveparen.se eller direkt här på Föreningens hemsida under rubriken Medlemssidor. Denna dag får du också chans att delta i den informativa förtrogenhetsutbildningen.

VAF – arbetsdag med provtur

Kom ombord och delta i underhållet av vårt fina museifartyg. Du jobbar tillsammans med trevliga kamrater och gör det du är bäst på. Anmälan via e-post till kontakt@minsveparen.se eller direkt här på Föreningens hemsida under rubriken Medlemssidor.