Alla inlägg av Richard Låftman

M 20 rustas för vintern

Ett litet men piggt gäng samlades i den gråmulna lördagsmorgonen och såg till att vårt Museifartyg fick ”tak över huvudet” inför vinterns snöfall. I lätt regn byggdes ställning och drogs rejäla presenningar, vilka noggrant surrades för storm. Allehanda skeppsmateriel stuvades under däck och de närvarande belönades med varm Gulaschsoppa i den goa värmen från fartygets nyinstallerade och driftsatta värmeväxlare.

På bilden tagen av Richard Låftman syns fr. v. Valentin Hjertsson, Åke ”Foge” Foghammar, Oscar ”Occe” Wikander och Tomas ”Kilen” Kilström som gör tummen upp för täckning och livflottar!

Förslag om ändring av Föreningens stadgar

Inför höstmötet den 21 november lägger Styrelsen fram ett förslag om ändring av Föreningens stadgar och medlemsavgiftsstruktur.

Ändringsförslaget går ut på att Föreningen ska bedriva ungdomsverksamhet genom utbildning ombord och i land med inriktning på navigation, sjömanskap, fartygsvård samt försvarskunskap.  Läs Föreningens stadgar.

Avgiftsstrukturen föreslås ändrad så att stödjande medlemmar (dagens medlemskap) får en årsavgift på 250 kr. Aktiva medlemmar, med större förmåner, betalar 500 kr per år och ungdomsmedlemmar (under 26 år) 100 kr per år. Läs mer om avgiftsförslaget.