Appell Rädda M 20

2020-02-07

RÄDDA MINSVEPAREN M 20

Föreningen M 20 startar en insamling för att bevara museifartyget M 20.
När minsveparen M 20 utrangerades från Svenska Flottan bildades Föreningen M 20 för att rädda henne från skrotning. Fartygets byggkvalitet är mycket hög, men 80 år i tjänst har satt sina spår – mahognyskrovet behöver renoveras. Våra träfartygsexperter bedömer att kostnaden för detta är 1,5 miljoner kr. Föreningens 250 medlemmar gör allt för att bevara M 20 i sjödugligt skick men pengarna räcker inte. Nu vädjar vi till dig och andra om en donation – stor eller liten.

infogadMinsveparen M 20 är ett av de sista sjögående örlogsfartygen som minner om Sveriges sjöförsvar under andra världskriget. Hon ingick i Svenska Flottan från 1941 och var en viktig komponent i minröjningsarbetet under och efter krigsåren. Hösten 1943 användes M 20 också vid humanitära insatset då hon under svåra förhållanden räddade minst 106 judiska flyktingar över Öresund undan nazisterna och en säker död i koncentrationslägren.

Vi vill att minsveparen M 20 ska bidra till att hålla vår marina historia vid liv genom årliga expeditioner längs den svenska kusten. Hon ska vara ett levande besöksmål, öppet för visning av kunniga värdar.

M 20 ägs gemensamt av svenska folket genom Statens Maritima och Transporthistoriska Museer (SMTM) men drivs och sköts ideellt av Föreningen M 20 utan bidrag. M 20:s reparationsfond tar emot donationer via Swish 1233 0311 68, märk betalningen med “Rädda M 20”. Vi tackar på förhand.

– Ett bidrag till M 20, stort som smått, gör att hon även fortsättningsvis kan genomföra expeditioner runt hela Sverige och dessutom vara ett vackert och tillgängligt inslag vid Museipiren på Djurgården i Stockholm, säger Anders Torelm , ordförande i föreningen Minsveparen M 20.


Information om insamlingen: www.minsveparen.se/Appell.
Kontaktperson: Anders Torelm/ Ordförande Föreningen M 20/ epost anders@sjohaga.se / mobil 0735-232916
Dontioner: Swish 1233 0311 68. Märk betalningen “Rädda M 20”.