Styrelsen

Johan Boström (ordförande), 073-785 32 77
P-A Emilson
Claes Enquist, 0708-68 40 16
Åke Foghammar, 070-526 30 80
Anders Kierkegaard, 070-533 71 71
Rickard Wallmark, 070-771 47 71

Organisation och ansvarsområden

 

styrelsen-kollage