Kategoriarkiv: Loggbok

Manövrerings- och navigationsövning 27-30/7 2017

I slutet av juli var det dags för den årliga navigeringsövningen för Reservofficerare från Västkusten. Flottans reservare SFRO-G är arrangör och även reservofficerare från de andra vapengrenarna i ROSIG är medbjudna. I år hade dessutom övningen förstärkts med ett par deltagare ur Föreningen M 20.

I strålande och härlig eftermiddagsvärme samlades vi för säkerhetsgenomgång på Jagarpiren och strax därefter kastades det loss och de precis påmönstrade vakterna navigerade ut i Saltsjön enligt övningsledningens anvisningar. Vår första natthamn blev ett lite kvälls-ödsligt men fint Vaxholms Kastell. Fredag morgon purrning kl 07:00 och frukost, en ”fly-ing” sjökortspreparering och losskastning 08:00 prick!. Färden gick nordvart  genom den bitvis mycket ”tighta” Husaröleden och slutmålet var Arholma där vi sökte naturhamn tillsammans med systerfartyget M 21.

Efter en kort vilopaus begav vi oss några hundra meter till fots genom skogen för att till slut stå vid inslaget till den tidigare mycket hemliga kustartilleribefästningen Batteri Arholma. En  mycket entusiastisk och påläst guide tog oss in och djupt ned i berget för att visa hur Sverige under det kalla kriget skulle hindra kustinvasion från Sovjetunionen. Väl åter vid minsveparna väntade en härlig grillmiddag och  solen hade dessutom kommit fram efter en annars regnig dag.

Lördag inleddes med påmönstring av ny besättningsmedlem och avmönstring av en sjukmönstrad. Därefter gick färden söderut med lunchstopp vid flottans tidigare minförråd på ön Låren. Den rejäla kajen passade utmärkt för en stunds manövreringsövningar. Efter en kort promenad på den spännande ön så kastade vi åter loss och begav oss via Möja mot dagens slutmål Sandhamn där det ordnats en fin kajplats hos Sjöfartsverket lite på avstånd från hamnens party-kvarter. Denna kväll var ”köksvakten” entledigad då det var bokat bord och utsökt middag på Sandhamns Värdshus.

Söndag var sista dag och vi tog leden genom Baggenstäket. Vid några riktigt trånga passager tog fartygschefen över rodret till viss lättnad för oss elever. Väl ute på Stockholms ström defilerade vi förbi Slottstrappan och tog även en tur in i Hammarby sjöstad. Man måste ju ta alla tillfällen att visa upp den fina M 20 för allmänheten.

Tack till SFRO-G/övningsledningen för en mycket fin och trevlig övning

Per Karlsson Ro/Kn

Systrarna M 20 och M 21 i Skvallerhamnen, Arholma. Foto: Rickard Wallmark 2017

Allhelgonadagsrunda

Tre tappra medlemmar slöt upp på Allhelgonadagen och genomförde materielkontroller.
Maskineriet fungerade utan anmärkning efter ordentlig varmkörning. Den nya plottern fungerade utmärkt och gav oss ett fint spår av dagens tur med ”solsken”. Valentin på däck, Johan M i maskin och Åke på bryggan.
75-åringen ser nu fram mot din anmälan till det ståtliga Jubileumsmötet den 1 december vid fd Neglingevarvet.

allhelgona-2016

VAF 1-2/10

Under den första helgen i oktober samlades, främst under lördagen. ett halvdussin medlemmar, varav två ”Göteborgare” (!), för att vårda M 20.
Arbeten utfördes såväl på som under däck. Två av oss fortsatte på söndagen med sjömaning i strålande och värmande höstsol och helt vindstilla!
Ett härligt avbrott i vardagen till nytta och nöje för oss alla och inte minst för M 20!
Välkommen att hjälpa till vid nästa VAF den 5 november eller den 3 december då vi bl.a. skall täcka in bryggan med presenning.

christer_eklöf

åke-splitsar

20161001_christer-eklöf-kylskåp

Örlogsdagarna 2016

Första dagen på Örlogsdagarna bjöd på feststämning i soligt sommarväder. Hela tre M-båtar fanns på plats, M 20, M 21 och M 22. M 20 med Lars Petré som FC körde populära turer i hamnen varje heltimme från klockan 11.  Besökarna kunde även se isbrytaren St Eriks ångmaskin i drift samt det senaste tillskottet i Veteranflottiljen, patrullbåten Jägaren.

Kvällen avslutades med en grillmiddag för besättningarna på St Eriks däck.

Flaggorna halades 20:18 men Örlogsdagarna fortsätter även på söndag den 21 augusti.

Fotoalbum Örlogsdagarna 2016

Örlogsdagarna 2016

orlogsdagarna-2016-kollage-1

Reservofficerssällskapet i Göteborg övar med M 20 (5-7 aug 2016)

Tidigt en fredagsmorgon i augusti samlades 8 deltagare från Reservofficerssällskapet i Göteborg (ROSIG) till navigeringsövning med M 20. Efter en kort säkerhetsgenomgång av Fartygschefen Göran R så kastade vi loss och begav oss uppströms längs Göta Älv och Trollhätte Kanal. Innan slussningsarbetet tog vid så ägnades dagen åt planering (sjökortspreparering) inför lördagens navigation på Vänern och även ett ”bakomövning” i form av splitsning och knoplära delades ut av övningsledningen. I Trollhättan hann vi dessutom med ett kort stopp för att titta på de äldre slussarna från 1700 och 1800 talen. Natthamn var Vänersborg där det bjöds på utsökt grillmiddag.

Lördag morgon vid 06 var revelj och Babordsvakten hade förberett en härlig frukost innan vi begav oss ut på Vänern. De båda Vakterna hade preparerat rutten för att undvika mineringar och eld från fientliga kanoner. Första uppdrag innebar att plock upp en egen dykargrupp med stor precision. Detta lyckades nästan av SB vakt som bara hamnade 10m fel. Genom Ekens skärgård navigerades klippor och skär både strax SB och strax babord innan ordonansbåt sjösattes för specialuppdrag i Spikens fiskeläge. Ni kan förstå vad som bjöds till lunch i gästhamnen vid Läckö slott den dagen.

Efter lunch begav vi oss iväg ut över Kinneviken där ubåtsjakt tog vid. Båda Vakterna kämpade väl fört att hitta grunden utan GPS navigator. Det blev lite svårare än tänkt men vi lärde oss alla någonting av detta, bland annat att radar ibland är ett mycket bättre hjälpmedel vid pejling än pejlskivor. Mot kvällningen siktades Mariestad med sin pampiga domkyrka och det blev vår natthamn.

Söndagen var vår sista dag och vi vaknade upp till underbart väder. En kort seglats på dryg timme ledde upp till Sjötorp och Göta Kanal där slussning tog vid med annan teknik än Trollhätte Kanal. Från 09:00 fram till 15:15 då vi mönstrade av passerades 19 slussar och ett antal broar. Det var fullt upp hela dagen med linor och fendrar. Vi hann ändå äta lunch i skift med en utmärkt pasta komponerad av Per S som var hela övningens Kvartermästare. Speciellt gott slussningsarbete i marinblå flip-flops gjorde Pierre D som även blev vinnare av ”knop- och splitsningsövningen” och därför erhöll ett pris i form av en gratisbiljett till nästa M 20-övning!

/Per K, Övningsledare

rosig-2016

ROSIG i Töreboda efter avslutad övning.